Mange tak

Mindefonden er meget taknemlig for den støtte som der indtil nu er givet til projektet fra to fonde.
Den har muliggjort, at vi har kunne igangsætte projektets fase 1.

Såfremt der måtte være enkeltpersoner, firmaer eller fonde som har lyst til at støtte Mindefonden for Den Danske Brigades projekt, så er I meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Brigaden i København