Denne hjemmeside er oprettet af Mindefonden for Den Danske Brigade i perioden 2020-2024 med stor støtte fra nedenstående fonde. Hjemmesiden er tænkt som den mest komplette elektroniske samling af information om Den Danske Brigade i Sverige. Mindefonden er sikker på, at der fortsat er mange personlige historier og billeder derude, men med denne hjemmeside har vi fået samlet en stor del materiale fra mange forskellige kilder.
Mindefonden finder med denne side, at vi løbende kan lave op til to af de tre af fondens opgaver: 1) at bevare Brigadens historie for eftertiden og 2) at bevare mindet om Brigadesoldater-og Lotter, som satte livet til i Brigadens tjeneste. Vi håber med hjemmesiden, at kunne fastholde DANFORCE’s historie og fortælle om det store bidrag, som op mod 5.000 danske kvinder og mænd, unge som ældre, flygtninge, modstandsfolk, flygtede jøder gav til Danmarks befrielse 5. maj 1945. Uanset Den Danske Brigade aldrig blev indsat i egentlig kamp, bortset fra træfningerne i befrielsesdagene med blandt andet HIPO’er, så bidrog brigadens opstilling i Sverige både som et vigtigt redskab for i besættelseskampen, som et bidrag til de allierede styrke, men også – efter brigadens opløsning den 10. juli 1945 – som et væsentlig bidrag til den danske hærs og det danske søværn genopretning efter krigen, samt senere til Hjemmeværnets (1949) og Flyvevåbnets oprettelse (1950).

Mindefonden er meget taknemlig for den støtte, som er givet til projektet fra følgende fem fonde.

Mange tak til:

Såfremt der måtte være enkeltpersoner, firmaer eller fonde som har lyst til at støtte Mindefonden for Den Danske Brigade, så er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Alle bidrag modtaget med taknemlighed.

Vores meget lille fond bruger den lille kapital til rådighed til blomster og markeringer af brigades mindesteder samt udgifter til hjemmesiden. Ingen i bestyrelsen modtager vederlag.

Brigaden i København