Litteratur

Der findes meget litteratur om Den Danske Brigade 1943-1945. Nogle bøger er overordnede, nogle er detaljerede, nogle berører blot emnet, og derudover findes desuden mange biografier, hvor brigaderer har skrevet om deres oplevelser.

Vi vil specielt anbefale Knud J. V. Jespersens bog: Brigaden – Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945, som er en af de bedste overordnede bøger om emnet. Mange af nedenstående kan være svære at få fat på, men nogle kan findes ved antikvariater rundt om i landet. Her følger litteratur i alfabetisk rækkefølge:

Algreen-Petersen, Christian,Beretninger fra modstandskampen 1943-45. Kbh. 1965.

Amtrup, M.,Hæren efter den 29. August 1943; i Danmark under Besættelsen. Red. af Vilh. la Cour, Bd. II, s. 89-114.

Bang, Kaj Nolsøe, Styrmænd til orlogs. Marinen under krigen. Kbh. 1977.

Bennike, Helge, Soldaterære. Erindringer fra Krigsaarene og Tiden der fulgte. Kbh. 1949.

Betænkning til Folketinget afgivet af den af Tinget under 15. juni 1945 nedsatte Kommission i henhold til Grundlovens § 45. Bd. I-XV med bilag, Kbh. 1945-58 (= “Den parlamentariske Kommission”).

Bjerg, Hans Chr., Ligaen, Den danske militære efterretningstjeneste 1940-45. En studie i efterretningsfunktionen som del af det europæiske modstandsbegreb under 2. verdenskrig. Bd. I-II, Kbh. 1985.

Kampen om Den danske Brigade 1943-45, Krigshistorisk Tidsskrift, 1987, s. 62-72.

Borchsenius, Poul, Udlændigheds Dage. Kbh. 1946.

Brigadebladet, årgang 1946-1992. Udg. af Den danske Brigadeforening (Danforce).

Brøndum, O.C., Desertør til fronten. Udg. af Erling Brøndum. Kbh. 1985.

Carlgren, Wilhelm M., Svensk underrättelsetjänst 1939-1945. Stockholm 1985.

Christensen, Arne Bonvig, Invasion i Danmark? Odense 1976.

Christensen, J. Lindegaard, 29. August. Vendepunktet. Kbh. 1961.

Cruickshank, Charles, S.O.E. in Scandinavia. The Official History. Oxford 1986.

Foss, Erling, På eget ansvar 1944-45. Kbh. 1958.

Frost, Erik (red.), Dansk soldat i Sverige 1943-45. Den danske Brigade – som jeg oplevede den. Den danske Brigadeforening (Danforce), Kbh. 1989.

Geer, Hans de, Konfrontation med krigets verklighed; i Gunnar Henricson & Nils Ohlsson (red), Kungl. Södermanlands regemente under 350 år. Strängnäs 1977, s. 501-26.

Gelsted, Otto, Flygtninge i Husaby. Kbh. 1945.

Granegård, Christer, Norska polistrapper i Sverige. Förberedelser och beslutsfattande på svensk sida vid polistruppernas tillkomst 1943, Scandia, bd. 36, 1970, s. 249-97.

Grimnes, Ole Kristian, Et flyktningesamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 1940-45. Oslo 1969.

Grunnet, Niels & Demer, Bent (red.), Den danske Brigade. Kbh. 1945.

Heinberg, Aage, For Frihedens Skyld. Kbh. 1946. (Udkom under forfatterpseudonymet Niels Ebbesen).

Hæstrup, Jørgen, Hemmelig alliance. Hovedtræk af den danske modstandsorganisations udvikling 1943-1945. Bd. I-II, Kbh. 1959.

Poulsen, Henning og Petersen, Hjalmar (red.), Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor. Politikens Forlag, Kbh. 1965.

… til Landets Bedste. Hovedtræk af departementschefstyrets virke 1943-45. Bd. I. Kbh. 1966.

Krig og besættelse. Odense 1940-1945. (Odense bys historie, bd. 9). Odense 1976.

Jakobsen, Frode, I Danmarks Frihedsråd. Bd. I-II. Kbh. 1975.

Jensen, Ole Helmer, Anden Verdenskrig. Hvornår skete det? Politikens Forlag, Kbh. 1968.

Jespersen, Knud Brigaden – Den Danske Brigade i Sverige 1943 – 1945. Lindhardt og Ringhof. 1993 og 2018

Kidd, R.S., ’Danforce’. Den danske Brigade 1943-45, Military Hobbies, no. 12, March-April 1990, s. 38-41.

Kirchhoff, Hans, Augustoprøret 1943. Samarbejdspolitikkens fald. Forudsætninger og forløb. En studie i kollaboration og modstand. Bd. I-III. Kbh. 1979.

Kamp eller tilpasning. Politikerne og modstanden 1940-45. Kbh. 1987, Kirchhoff, Hans, se også Poulsen, Henning og Trommer, Aage.

Kjølsen, F.H., Da Danmarks Flaade blev sænket. Kbh. 1945.

Knudtzon, K., Danforce; i Børge Outze (red.), Denmark during the German Occupation. Copenhagen, London, New York 1946, s. 126-33.

Langballe, Paul, En værnepligtigs Odyssé med “Den danske Flotille” i Sverige, Marinehistorisk Tidsskrift, nr. 19-20, 1986-1987, s. 3-19, 16-28 og 7-26.

Larsen, Jørgen Grundt, Modstandsbevægelsens Kontaktudvalg i Stockholm 1944-45. Odense 1976.

Den danske Brigade. Den danske flyverstyrke og deres fly i Sverige under krigen, Dansk Flyvehistorisk Forening, særtryk 2/85, 1985, s. 1-16.

Leifer, Vilhelm, Min Tid. Erindringer. Kbh. 1987.

Lund, Einar & Engell, H.C., Nogle Erfaringer og Minder fra den danske Brigades Materielanskaffelser, Dansk Artilleri-Tidsskrift, 1946, s. 155-88.

Løvschall, E, Om Sverigesbrigadens “Korpsmärke M. 1944”, Vaabenhistorisk Tidsskrift, 1986, s. 41-51.

Afsluttende kommentar til Sverigesbrigadens “Korpsmärke M. 1944”, Vaabenhistorisk Tidsskrift, 1987, s. 36-40.

Magnargård, Omar, I Andra Världskrigets skugga. Borås 1985.

Marc, Finn, “Niels Bechs eventyrlige liv”. Artikelserie i ugebladet Hjemmet, nr. 21-23, 1985.

Munck, Ebbe, Døren til den frie verden. Erindringer 1939-1945. Kbh. 1967.

Møller, Jørgen, Mytteri på “Søridderen”, Marinehistorisk Tidsskrift, nr. 1, 1989, s. 3-24.

Møller, Per & Secher, Knud (red.), De danske Flygtninge i Sverige. Kbh. 1945.

Nielsen, K.V., Den danske Brigade i Sverige 1943-1945. Den danske Brigadeforening (Danforce), Kbh. 1985.

Nielsen, Morten, Der brænder en Ild. Kbh. 1944.

Nilsson, Nils-Arne, Den danske Brigades Flyvestyrke i Sverige, Meddelande från svensk Flyghistorisk Forening, 1980, s. 40-43.

Nissen, Henrik S. (ed.), Larsen, Niels Helmø, Scandinavia during the Second World War. Oslo, 1983.

Nissen, Ole Degn, Dansk politi i Sverige. Feltpolitidetachementet 1944-45, Politihistorisk Selskab. Årsskrift, 1984, s. 107-18.

Feltpolitidetachementet 31. juli 1944 – 20. juni 1945. En dansk politienhed i Sverige og Danmark. Politihistorisk Selskab, Kbh. 1985.

Norup, P.A.F., 1 ½ Aar med “Den danske Brigade”, Militært Tidsskrift, 1947, s. 271-363.

Norup, P.M., Hæren der ikke maatte kæmpe. Den danske Hærs Forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. August 1943 til Befrielsen. Kbh. 1945.

Nørgaard, Erik, Generalens fald. Bd. I-III. Kbh. 1972-74.

Outze, Børge, Danmark under den anden verdenskrig. Bd I-IV. Kbh. 1962-68.

Petersen, Ib Damgaard, Mod-eliten. Træk af den danske modstandsbevægelses opståen og udvikling 1940-45. Kbh. 1979.

Poulsen, Henning, Hitlers krig 1939-1941. (Den 2. Verdenskrig, bd. 1. Red. af Hans Kirchhoff). Kbh. 1989.

Refslund, Chr. (red.), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. I, Kbh. 1945.

Roslyng-Jensen, Palle, Værnenes politik – politikernes værn. Studier i dansk militærpolitik under besættelsen 1940-45. Kbh. 1980.

Røjel, Jørgen, Kæft, Trit og Retning. En sabotørs erindringer. Kbh. 1973.

Saltorp, Birgitte, Den danske kirke i Sverige 1943-45, Kirkehistoriske Samlinger, 1989, s. 229-50.

Sandqvist, Aage Pilot i Den Danske Brigade under Anden Verdenskrig – Dansk-svensk Flyvehistorie

Schaiffel-Nielsen, N.M., Den Danske Brigade i Sverige, 2009

Schjødt-Eriksen, Svend, En udsat post. Erindringer fra besættelsestiden. Kbh. 1976.

Sinding, Erik, Sofielundförläggningen, Älmebodaboken 1988, Älmeboda Sockens Hembygdsskrifter, s. 73-83.

Stevnsborg, Henrik, Politiet 1938-47. Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed. Kbh. 1992.

Söderman, Harry, Skandinaviskt Mellanspel. Norska och danska Trupper i Sverige. Stockholm 1945.

Tamm, Ditlev, Retsopgøret efter besættelsen. Kbh. 1984.

Thostrup, S., Erindringer om den danske marine i Sverige 1943-45, Tidsskrift for Søvæsen, 1992, s. 342-89.

Torell, Ulf, Hjälp till Danmark. Militära och politiska förbindelser 1943-1945. Stockholm 1973.

Trommer, Aage, Modstandsarbejde i nærbillede. Det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Odense 1973.

Politik og strategi – 2. Verdenskrig, Kbh. 1982.

Den store alliance 1941-45. (Den 2. Verdenskrig, bd. 2. Red. af Hans Kirchhoff). Kbh. 1989.

Westrup, J. J., Brigaden set fra Helsingør. Da tyskerne ville skyde på Brigaden, Brigadebladet, nr. 4, 1972, s. 3-10.

Wieth-Knudsen, D.A., Den danske Brigades Pionérkommando i Sverige, Militært Tidsskrift, 1947, s. 241-64.

Ørvik, Nils, Norsk Militær i Sverige 1943-1945. Oslo 1951