Mindestenen på Jagtvej, Nuuk Plads

Som det fremgår af Mindefondens fundats, så er mindestenen på Jagtvej
for de tre faldne fra Brigaden den 6. maj 1945, et af de tre områder som
skal særligt prioriteres.
Soldaterne i Brigaden var alle klar til at kæmpe for Danmark befrielse i
foråret 1945, så den næsten civile overførsel af Brigaden i løbet af den 5,
maj 1945 og først efterfølgende transport til København den 6. maj, var
for mange en skuffelse. Man ønskede at bidrage aktivt til den kamp som
skulle kaste nazisterne ud af Danmark.
Det kom til kort kamp med tyskere soldater i Helsingør uden tab den 5.
maj og igen den 6. maj i København i forbindelse med at enhederne
skulle indkvarteres på nogle af Københavns skoler. I København var det
beskydning fra tagene.
Da bataljonen, klokken cirka 20.15, befandt sig i krydset Jagtvej/Rantzausgade,
blev der åbnet ild med, automatvåben, mod kolonnen – fra husene
modsat Landsarkivet og fra hustagene mod nord. Der meldtes også senere om
spredt skydning fra Landsarkivets have.
Menig 308 Hirsch Leib Zneider blev dræbt på stedet af et skud i hjertet, mens to
andre – menig 236 Freddy Helge Otto Mønsted og menig 4088 Arne Olesen –
blev hårdt såret og afgik senere ved døden. Herudover blev 14 andre lettere
sårede og en fik shock. Der er rejst en mindesten for de dræbte ved
Landsarkivet. Brigaden var bl.a. trænet i bykamptaktikker, og de nedkæmpede
fjenden på 20 minutter, hvilket resulterede i 5 dræbte og 4 tilfangetagne
kollaboratører.

Foto: Det Kongelige Bibliotek