Brigadesamlingen befandt sig indtil 2023 ved Hjemmeværnsmuseet (Barak H2 og H3) i Frøslevlejren. Samlingen er pt pakket ned i forbindelse med dette formidlingsprojekt og overleveret til det statsanerkendte Vardemuseerne og herunder Panser- og Artillerimuseet i Oksbøl, som har ressourcer og midler til at formidle og videreforske i historien om Den Danske Brigade. For mere information om Brigadesamlingen se museets hjemmeside: