Bestyrelsen for Mindefonden,
Den Danske Brigade

Formand:
Generalmajor (retd.) Finn Winkler (er udpeget af Hjemmeværnskommandoen)
Næstformand:
Kammerherre oberst (retd.) Klavs Lawes
Kasserer:
Major (retd.) Benny Stensdal
Medlemmer:
Historiker og forfatter Niels Gyrsting
Historiker og forfatter Jakob Tøtrup Kjærsgaard