Bestyrelsen for Mindefonden,
Den Danske Brigade

Formand:
Generalmajor (retd.) Finn Winkler (er udpeget af Hjemmeværnskommandoen).
Næstformand:
Kammerherre oberst (retd.) Klavs Lawes
Kasserer:
Major (retd.) Benny Stensdal.
Sekretær:
Oberstløjtnant (retd.) Jens Peter Rasmussen.
Medlem:
Major (retd.) Michael Ferrold