Organisationsdiagram

Hertil kom:

· Den danske Flotille (150) samt underlagte enheder

· Brigadens Flyverstyrker.

Oplysningerne i ovenstående skema baserer sig på opgørelser i Kilde 1 og Kilde 2. I forhold til øvrige oplysninger, herunder den organisatoriske nedbrydning, er der dog visse uoverensstemmelser med hensyn til antal personer og køretøjer, som i dag ikke lader sig forklare. Forskellene bør næppe tillægges større betydning, da de ikke ændrer på det generelle indtryk af enhedernes organisation, funktion, udrustning mv.

Brigadestab

Den egentlige stab bestod af:

· Officerer til rådighed (2), Kommandoekspedition (= kommandokontor) (4), Marineafdeling (3), Operationssektion (2), Kommandant i hovedkvarteret (1), Materielafdeling (2), Efterretningssektion (8), Intendantursektion (3), Bri[1]gadetelegrafofficer (1), Brigadetrænofficer (1), Brigadelæge (2), Brigadefeltpræst (1), Presseofficer (2), Kontor- og køkkenpersonale (15) samt Motorvognsførere og ordonnanser (22)

Brigadens pressekvarter bestod af:

· Presseofficer med hjælpere (3), Pressestab (8), Journalistgruppe (7), Fotogruppe (7), Radiogruppe (4), Svensk gruppe (12), Allieret gruppe (12) samt Depotgruppe (4).

Stabsdelingen bestod af:

· Fører med hjælpere (4), 3 Rekylgeværgrupper á 6 mand (18), Maskinkanongruppe (9) samt Ordonnansgruppe (10).

Forbindelsesdelingen bestod af:

· Fører med hjælpere (4), Radiogruppe á 3 SMO-hold (sende og modtagehold) á 5 mand (15), Signalgruppe á 2 hold á 3 mand (6), Telefongruppe á 4 hold á 2-8 mand (14), Brevduehold (4) samt Motorvognsførere (7).

Den Danske Brigades kommandør, generalmajor Kristian Knudtzon (Frihedsmuseet)

Regimentet

Chef med stab omfattede:

· Chef (1), Stabschef (1), Adjudant (1), Ordonnansofficer (2), Meddelelsesofficer (1), Pionerofficer (1), Intendant (1), Skrivere (2), Læge (1) samt Motorvognsførere og ordonnanser m.fl. (11).

Stabskompagniet bestod af:

· Chef med kommandogruppe (43), Forbindelsesdeling (78), Sikringsdeling (17) samt Ammunitionskolonne (69).

1.- 4. Bataljon

De lette bataljoner var organiseret således:

· Chef med stab (54)

· 3 rekylgeværkompagnier (165).

Rekylgeværkompagnierne bestod af:

· Chef med kommandogruppe (27)

· 3 delinger, hver med delingstrop (7), 3 rekylgeværgrupper (8), maskinpistolgruppe (8) og 47 mm mortergruppe (7).

5. Bataljon

Brigadens tunge bataljon var organiseret således:

Bataljonsstab:

· Chef med stab (34).

  1. Kompagni (Fodfolkskanonkompagni):

· Chef med kommandogruppe (38)

· 4 delinger, hver med 4 fodfolkskanongrupper (9).

2. Kompagni (Maskinkanonkompagni):

· Chef med kommandogruppe (26)

· 3 delinger, hver med 4 maskinkanongrupper (9).

3. Kompagni (Morterkompagni):

 · Chef med kommandogruppe (36)

· 4 delinger, hver med 3 mortergrupper (11).

4. Kompagni (Maskingeværkompagni):

· Chef med kommandogruppe (25)

· 2 delinger, hver med 4 maskingeværgrupper (9).

Pionerkommandoet

Pionerkommandoet bestod af:

· Chef med kommandogruppe (28), Parkdeling (77). i Parkdelingens styrketal indgår ca. 60 mand, som udgjorde ”læsse- og beskyttelsesmandskab”, men denne styrke nåede ikke at tilgå Pionerkommandoet før afgangen til Danmark.

· 4 pionerdelinger, hver med delingsfører og delingstrop (9) og 3 grupper (10) på cykel.

120 mm morterkompagniet

Kompagniet bestod af

· Chef med kommandogruppe (27)

· 2 delinger á 2 grupper (14).

Panserværnskompagniet

Panserværnskompagniet bestod af:

· Chef med kommandogruppe (6)

· 5 delinger, hver med 4 grupper (5).

Motorvognskompagniet

Motorvognskompagniet bestod af:

· Chef med kommandogruppe (30)

· Feltværksted (30) · Drivmiddelkommando, bestående af: Førere med hjælpere (2), 2 udleveringssteder for vognparken á 6 mand (12), 2 udleveringssteder for enkeltkørende á 12 mand (24)

· Reservemotorvognpark (47).

Sanitetskompagniet

Sanitetskompagniet bestod af:

· Chef med kommandogruppe (28)

· Feltlazaret: Chefsgruppe (5), Modtageafdeling (7), Forbindingsafdeling (9), Kirurgisk afdeling (31), Medicinsk afdeling (8), Røntgenafdeling (4), Feltlaboratorium og feltapotek (3), Blodcentral A (7), Epidemikommando (15), Sygebærerhold (7), Evakueringsafdeling (4),

· 2 vognholdepladser (med blodcentralerne B og C) á 10 mand (20)

· Sanitetsmotorvognskolonne (8).

Feltpolitidetachementet

Feltpolitidetachementet bestod af:

· Chef med kommandogruppe (10), 1. Deling (18) samt 2. Deling (38).

Ordenspolitiafdelingen

Ordenspolitiafdelingen bestod af:

· Chef med kommandogruppe (38) bestående af: Stab, ordonnansgruppe og håndværkergruppe

· 2 halvkommandoer bestående af: Fører med hjælpere (10), 3 delinger á 4 grupper á 6 mand (72).

Brandkommandoet

Brandkommandoet bestod af:

· Chef med kommandogruppe (38), 4 halvkolonner bestående af: Fører med hjælpere (4), Branddeling á 3 grupper á 10 mand (30), Rydningsdeling (17) samt Depotdeling (8).

Øvrige enheder

· Arbejdskommando ”Malmö” (80).

· Arbejdskommando ”Lund” (100) (denne enhed blev ikke aktiveret).

Brigadens forlægninger i Sverige

Kilder

Chakoten.dk

1. 1½ år med Den Danske Brigade af oberstløjtnant P.A. F. Norup (stabschef ved Brigaden), Militær Tidsskrift 1947, side 271-308 og 353-406.

2. Den danske Brigade redigeret af Niels Grunnet og Bent Demer, H. Hirschsprungs Forlag, København 1945.

3. Hjälp till Danmark – Militäre och politiska förbindelser 1943-1945 af Ulf Torell, Allmänna Förlaget, Stockholm 1973, ISBN 31-38-01693-1.

4. Brigaden – Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 af Knud J.V. Jespersen, Gyldendal, København 1993, ISBN 87-00-14924-1.

5. Flygtning og soldat – Den danske Brigade i Sverige 1943-1945 af Knud J.V. Jespersen, udgivet af Den Danske Bri[1]gadeforening, København 1995, ISBN 87-90214-00-5.