Mindefonden for Den Danske Brigadeforening DANFORCE

Fonden er oprettet den 11. november 1983 på 40 årsdagen for Den Danske
Brigades oprettelse i Sverige under 2. verdenskrig. Fondens navn er “Mindefonden for Den Danske Brigadeforening DANFORCE” og fondens hjemsted er København.

Fonden har tre opgaver:

  • at bevare Brigadens historie for eftertiden
  • at bevare mindet om Brigadesoldater-og Lotter, som satte livet til i
    Brigadens tjeneste.
  • at værne om Mindestenen på Jagtvejen
    Fondens bestyrelse i 2020 består af fem tidligere officerer, tre sønner til
    tidligere brigaderer og to tidligere officerer med historisk interesse.

Se nederst for Mindefondens fundats.