Jakob Tøtrup Kjærsgaard

Profil
Uddannet cand.mag. i historie og kulturarvsformidling ved Aalborg Universitet. Tidl. Kystmuseet i Frederikshavn og Utah Beach Museum i Normandiet. Ved Kystmuseet var jeg primært involveret i arbejdet med fire af de fem museumssøjler: Indsamling, registrering, forskning samt formidling, hvor hovedfokus er på de to sidstnævnte. Herigennem indgik jeg desuden i videreudvikling af skoletjenesten samt netværksdannelse med lokale skoler for at gøre museet og historien i sig selv mere relevant for børn og unge. Hertil udviklede vi diverse tiltag og værktøjer for netop at inddrage børnene endnu mere i brug af historien, såsom: mundtlig formidling, digitale formidlingstiltag inklusiv interaktivt spil, levendegørelse samt brugerinddragelse med udgangspunkt i maritim- og krigshistorie.


Ved Utah Beach Museum i Normandiet, var jeg med til at opbygge flere særudstillinger om de danske sømænd, der deltog i invasionen i Normandiet i 1944. En af disse, blev indviet af H.M. Dronning Margrethe i forbindelse med 70års dagen for invasionen i 2014. Endvidere etablerede jeg en udstilling ved museet ifm. 75året for invasionen i 2019. I 2024 er jeg projektleder for at få opbygget nyt dansk mindesmærke i Normandiet. Yderligere har jeg været med til at udarbejde undervisningsdokumentaren ’D-Dag med danske øjne’, som fokuserer på de danskere, der deltog i invasionen, og er beregnet til brug i folkeskolen samt gymnasier.


Bl.a. forfatter til:

  • Den Røde Brænding: Danske beretninger fra D-dag og invasionen i Normandiet 1944
  • Under Fremmed Muld – To danskere i canadisk krigstjeneste i Anden Verdenskrig
  • Aarhus Søfarts Museum – et museum i særklasse?
  • Danes on D-day – The Danish participation in the Normandy landings

Bestyrelsesmedlem i Frihedskampens Veteraners Mindefond samt Aarhus Søfarts Museum.