Formidlingsprojekt om Den Danske Brigade (DANFORCE) i Sverige
under 2. verdenskrig og tiden herefter.

Bestyrelsen i Mindefonden for Den Danske Brigade (DANFORCE) besluttede i 2020, at Brigadens fortælling skulle fortælles på en ny og let tilgængelig måde til nutidens unge og andre med interesse i Danmarks besættelseshistorie. Brigadens historie havde indtil da været fortalt via en mindre udstilling i Frøslevlejren samt en lang række mindre private hjemmesider og oplysninger fordelt på nettet. Der var tillige udkommet en lang række bøger siden 1945 omkring Danmarks modstandskamp under 2. Verdenskrig, inkl. bøger om Den Danske Brigade. Flere af disse bøger er skrevet af tidligere medlemmer af Brigaden.

I 1983 blev Mindefonden oprettet med det formål, at:

· at bevare Brigadens historie for eftertiden,

· at bevare mindet om brigadesoldater- og lotter, som satte livet til under tjenesten i Brigaden,

· at værne om mindestenen på Jagtvejen i København.

Fonden har igennem årene søgt at gøre dette ved den årlige kransenedlæggelse ved mindestenen på Jagtvejen, vedligeholdelse af den lille udstilling i Frøslev og aktivt bidrage i regi af Danmarks samlende organ for besættelsestiden: Frihedskampens Frednings- og Mindefond (på engelsk “Danish Veterans WW2”). Fonden består ikke længere af ”brigaderer”, men af sønner af tidligere soldater fra Brigaden og personer med interesse for Danmarks frihedskamp.

Bestyrelsen havde de seneste år gennemgået vores opgaver og det stod os helt klart, at hvis Den Danske Brigades bidrag til besættelseshistorien fortsat skulle være synlig og levende, så den kan anvendes af kommende generationer, så skulle den gøre så ”elektronisk” som muligt. Valget blev derfor, at vores lille udstilling og dele af vores arkiv mv. skulle præsenteres på en anden måde, nemlig tilgængelighed via en hjemmeside, som et moderne formidlingsprojekt.

Bestyrelsen igangsatte derfor med støtte af Forfatter og cand.mag. i historie og kulturarvsformidling Jakob Tøtrup Kjærsgaard (se CV andet sted på hjemmesiden) et projekt, hvor vi ved hjælp af fondsansøgninger kunne få det realiseret.

Projektet blev opdelt i 4 hovedfaser og blev påbegyndt fasevis, når den nødvendige økonomi var tilvejebragt:

Fase 1: 4 – 6 måneder

Første fase af projektet var at sammenfatte historien om Den Danske Brigade samt indsamle al relevant materiale, som passede ind i en digital platform. Fase 1 ville desuden have karakter af grundforskningsfase, da der i arkivet ved Hjemmeværnets Museum findes et markant antal sager og filer om Brigadens overordnede historie, såvel som personlige beretninger, som endnu ikke var bearbejdet og behandlet. I fasen skulle tillige påbegyndes interview med brigaderer. Desuden skulle der påbegyndes digitalisering af fotos og dokumenter.

Fase 2: 4 – 6 måneder

Fase to ville være opbygning af en digital platform. Hertil skulle der være fokus på at digitalisere al tilgængelig information til hjemmesiden og gøre dette brugervenligt. I perioden ville der tillige blive afholdt interviews. Derudover startes op med at skabe QR-koder på markante steder for Brigaden.

Fase 3: 4 – 6 måneder

Tredje fase af projektet bestod i videreudvikling af hjemmesiden med historie og viden, som ikke tidligere havde været formidlet. Herunder offentliggørelse af interviews med veteraner fra Brigaden, så disse bliver bevaret for eftertiden.

Fase 4: ca. 6 måneder

I fjerde fase er der fokus på at etablere samarbejde med de danske undervisningsinstitutioner for muligheder om at inkorporere den digitale platform i historieundervisningen. Hertil udarbejde konkrete undervisningsmaterialer om Brigaden. Foreløbige emner vil forventeligt være, men blive afklaret endeligt i fase 1 og 2: Nøglepersoner fra Brigadens betydning efter 1945 i opbygningen af Danmarks forsvar herunder i høj grad oprettelsen af Hjemmeværnet, det jødiske samfunds bidrag til Brigaden, Brigadens militære betydning for modstandskampen, Brigadens betydning for de dansk-svenske relationer under og lige efter Verdenskrig m.fl.

Perioderne med nedlukning af samfundet på grund af Covid-19 har flyttet lidt på den oprindelige tidsplan, men ved starten af 2024 er projektet i sin helhed afsluttet. Hjemmesiden er opbygget af Rolf Bo Winkler, firma: ”Bo-Winkler”.

Den fantastiske støtte fra de på forsiden nævnte fonde har været helt vitale for hele projektet virkeliggørelse. Den Danske Brigades Mindefond har ikke selv midlerne til et sådant projekt. Midlerne har været anvendt til Jakob Tøtrup Kjærsgaards arbejde på deltid, men også til digitalisering af de mange fotos og papirer, så de kan præsenteres elektronisk, QR-koders etablering ved markante steder for Brigadens ”liv”, ligesom der er interviewet så mange af de sidste ”brigaderer” som muligt, så deres personlige historie fortsat kan leve for fremtiden.

Bestyrelsen siger mange tak til alle involverede i projektet, specielt de bidragende fonde: SparNord Fonden, Brødrene Hartmans Fond, Jylland-Postens Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Helen og Ejner Bjørnows Fond. Tillige tak til historiker Jakob Tøtrup Kjærsgaard, men også de mange andre som har bidraget til virkeliggørelsen af dette projekt.

Vi håber, at vi med dette projekt kan bidrage til at ”bevare Brigadens historie for eftertiden”.

Finn Winkler generalmajor (p.)

Formand for Mindefonden for Den Danske Brigade (DANFORCE)