Mindetavle opsat på rådhuset i Helsingborg.

Den Danske Brigade blev udskibet d. 5–6 maj 1945 fra Helsingborg til Helsingør efter den tyske kapitulationen i Danmark den 5. maj.

Polismesteren i Helsingborg, Göte Friberg, skrev i den forbindelse i sin bog ”Stormcentrum Öresund” om indledningen til Den Danske Brigadens overførsel:

”Vid 03-tiden på morgonen den 5 maj meddelade general Knudtzen, chef för Den Danska Brigaden, att han anlänt till Helsingborg och tagit hotel Astoria som tillfälligt högkvarter. Där började omedelbart överläggning om lösningen av troliga ordningsfrågor inför den kommande utskeppningen, som bestämts till klockan 08.00. Kapitulationen skulle träda i kraft detta klockslag och intill denna tid kunde krigshandlingar drabba en överskeppning på danskt sjöterritorium. Omkring klockan 05.00 på morgonen kom de första danska soldaterna i brigaden tågande in i stadens centrum”

Nutidsfoto af mindepladen på Helsingborg Rådhus (Foto: Sofia Rydell)