Mindesten ved Sofielund. Foto fra Brigadearkivet

Sofielundlejren – rejst fra december 1943 – marts 1944

Lejren blev bygget som elementbyggeri af træ og rejstes af danske officerer og befalingsmænd i brigaden. Den var beregnet til en styrke på 500-600 mand.

I forvejen lå her et kursted med navnet Sofielund. Dets bygninger benyttedes nu til administrative formål og nogen beboelse. Skovene og lysningerne heri tjente som øvelsespladser for styrkerne tillige med de stenede og ufrugtbare områder ved søerne.

I lejren formedes kadrerne til Brigadens fem bataljoner. Efterhånden som mandskab i større tal indgik, måtte bataljonerne flyttes ud til nye lejre såsom Sätre Brunn og Håtunaholm nordvest for Stockholm og Ronneby Brunn på Blekinges sydkyst.

Tilbage i Sofielund blev 5. bataljon, som i sine fire kompagnier rummede Brigadens tunge våben.

Straks efter krigen blev lejren brudt ned og flyttet til Danmark, hvor den i en del år tjente som annekslejr til Holbæk kaserne.

Model af Sofielundlejren som findes i brigadesamlingen.
Model af Sofielundlejren som findes i brigadesamlingen.