Werner Dalsgaard, Panserværnskompagniet

Werner Dalsgaard ses her som fanevagt ved en af kransenedlæggelserne for mindesmærket ved Jagtvej.
Snedrydning i Ørholm – vinteren 1944/1945 – med to heste forspændt en motorfejemaskine, som man ikke havde brændstof til. Dalsgaard boede illegalt på “Egegaarden” under navnet Karl Erik Jensen. Billedet er taget af en pressefotograf og skulle bringes i “Søndags-Berlingeren”, hvilket Dalsgaard var nødt til at snakke den gode fotograf fra. Fotografen forstod grunden og kom ud i stedet ud til gården for at aflevere fotoet. Episoden var imidlertid nok til at Dalsgaard – igen – måtte skifte opholdssted.
HÄCKEBERGA SLOTT, Genarp i Lund kommune.
I slutningen af april 1945 blev Den Danske Brigade indkvarteret i en halv snes teltlejre omkring Häckeberga slott, som blev hovedkvarter for Regimentschefen og hans stab.
Vagt ved Motorvognskompagniets køretøjer den 6. maj 1945. Dalsgaard står jeg ved forskærmen på den første lastbil.
Panserværnskompagniets 3. deling havde sidste vagt på Charlottenlundfortet På fotoet er Dalsgaard nr. 2 fra højre i 2. række. Palle “Maler” – også fra Dragør, er nr. 3 fra venstre i øverste række.