Brigadesamlingen som tidligere var udstillet ved Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren, er i dag overdraget til det statsanerkendte Vardemuseerne og herunder Panser og Artillerimuseet i Oksbøl.

https://mindelunden.dk/ – Mindelunden – Mindekirkegården for Danmarks frihedskamp 1940-1945 – Her findes bl.a. Soldatermindesmærket, som også omfatter Den Danske Brigade.

https://modstand.natmus.dk/ – Modstandsdatabasen, hvor man kan søge på medlemmer af Den Danske Brigade. Herunder kan man finde frem til relevante arkiver i Rigsarkivet, som også omhandler Brigadens historie.