Ivar Friis, født 2. august 1923 i Hasseris, Aalborg. Han skiftede skole i 1937 til Vrå (realskole), hvor han gik indtil april 1941.Tog realeksamen i Fjerritslev og påbegyndte derefter sin uddannelse som trafikelev ved statsbanerne. I 1943/44 var han trafikelev ved Hillerød – Frederiksværk – Hundested banen. Det er ikke dokumenteret, men Ivar Friis berettede mundtligt før sin død den 9. september 1997, at han befandt sig i et tog, som tyske soldater gennemsøgte.

Ivar Friis var utryg ved situationen og sprang af toget i modsatte side af perronen, hvor tyskerne opholdt sig. Han flygtede derefter til Sverige.

I første omgang ernærede Ivar Friis sig i Sverige som skovarbejder. Efterfølgende meldte han sig til Den Danske Brigade, hvor han i følge modstandsdatabasen mødte i Håtunaholm den 15. juni 1944.

Ivar Friis gjorde tjeneste i II Bataljon, 2. kompagni, 2. deling i Brigaden. Efter overførslen til Danmark gjorde han vagttjeneste i Hanstholm fra 10/5 – 10/7 1945, hvorefter han blev hjemsendt med brigaden og fortsatte civilt arbejde igen ved statsbanerne.

Ivar Friis skriver han, at han har deltaget i Brigadeforeningens samlinger i Helsingør, Holmen, Odense, Frøslev og København ligesom han har deltaget i Brigadens rejser til Israel (1993), Frankrig (1994) og USA (1995).

Ivar Friis havde et større personligt fotoarkiv fra tiden i Brigaden. Nogle af disse fotos indgår herunder. De resterende kan man finde under fanen “Foto- og videoarkiv”

2223 H. Møller – 2202 I. Friis
Ivar Friis – 2202
Øvelse, Håtunaholm