”Den 29. august 1943 om aftenen hørte min mor via den engelske BBC-radio, at artilleriskibet Niels Juel var blevet sænket af tyskerne i Kattegat og at alle 325 ombord var døde. Da jeg så ringede til min mor den 30.august , fik hun lidt af et chok, for hun havde naturligvis troet, at jeg også var død. Jeg var nemlig søløjtnant af 2. grad, og gjorde tjeneste på Niels Juel,” fortæller tidligere kontreadmiral I. B. Rodholm, der i 1943 var 22 år gammel . op på dækket. Hver vejede 50 kg. Hver kanon kunne affyre en granat i minuttet,” husker Rodholm. Niels Juel sejlede fra Holbæk til Hundested. Her fik man at vide, at tyskerne havde udlagt spærreminer ved indsejlingen til Isefjorden. Ingen troede dog på det . I stedet ville skibets chef forsøge at snige sig langs kysten ud i Kattegat. ”Jeg havde fra min position ombord opdaget en tysk minestryger og to motortorpedobåde uden for indsejlingen, men Artilleriskibet Niels Juel blev søsat i 1918. Det skulle egentlig have været udstyret med fire 30 centimeter kanoner, men de blev sparet væk. I 1930-erne fungerede det i en periode som kongeskib for Christian den 10’ende. Skibet lå den 29.august 1943 i Holbæk i den sydlige ende af Isefjorden. Skibet havde nu fået ti store 15 centimeter kanoner og efter datiden et moderne ildledelsessystem. Det var før radaren blev opfundet. ”Kl. 04.15 den 29. august efter jeg havde sluttet min hundevagt fra 24-04 blev vi alle purret og der blev gjort ”klart skib”. Det betød at alle, der ikke havde vagttjeneste skulle være under dæk, undtagen kokken, der var for tyk til at komme gennem lugen. Forholdsordren var enten at søge til Sverige eller ødelægge skibet. Vi gjorde derfor klar til afgang og stablede granater og detonatorer Søløjtnant af 2. grad I.E.Rodholm. chefen ønskede ikke, at vi skød, fordi han håbede at kunne narre dem. Kl. 0855 blev vi i stedet angrebet af tyske fly, der skød med maskingeværer og smed bomber. To bomber faldt tredive meter fra skibet. Al strømforsyning forsvandt og alle elektriske installationer faldt ud. Efter opstart af diselgeneratorerne kom strømmen dog tilbage. Vi fik gang i skibet og svarede igen med antiluftskyts, der ramte et tysk fly. Under det næste flyangreb blev min kvartermester såret og de tyske bomber skabte voldsomme rystelser ombord. Lyset gik ud og sprængstykker og kugler fløj om ørene. Samtidig blev skibssiden trykket ind og vore to torpedoer blev sat i gang i afskydningsrørerne, dog uden at gå af,” siger Rodholm. SPILLEDE KONG CHRISTIAN I HØJTALERNE Efter given ordre skulle ”Kong Christian” spilles over skibets højtaleranlæg, når Niels Juel optog kampen. Da skibets antiluftskyts åbnede ild troede radiobesætningen at kampen var begyndt og derfor blev nationalsangen spillet. Det var dog ikke tilfældet, så skibets chef kommandørkaptajn Carl Westermann måtte tage en vanskelig beslutning. Skulle han fortsætte kampen og risikere 325 mands død eller sætte skibet på grund? I mellemtiden var der dukket en Foto af Niels Juel under angreb i Isefjorden. dansk søofficer op med ordre fra Marineledelsen i København om at overgive skibet til tyskerne. ”Da ordren sandsynligvis var givet efter tysk tvang, nægtede vi at adlyde. I stedet løb vi for fuld kraft Niels Juel på en sandbanke. Smed alt brugbart udstyr overbord og lukkede søventilerne op i bunden, så der fossede 2500 ton vand ind. Den sprængladning vi havde anbragt virkede nemlig ikke. Vi havde fem sårede heriblandt den hårdt sårede kvartermester som i motorbåd blev Kristian J. Krogsgaard, Aalborg: Jeg var skoleelev, da tyskerne kørte kampvognene ind i Aalborg bragt i land, hvor kvartermesteren døde et par dage efter. Resten blev ombord og lå og ventede i køjerne med vandet ti-femten centimeter fra køjekanten. Den 30. august om morgenen kom en tysk officer ombord og på den tyske admiral Dänemarks ordre blev besætningen interneret i Nykøbing og officererne sejlet til Holmen. Vi følte alle, vi havde genvundet lidt ære fra den 9. april 1940,” siger I. B. Rodholm, der senere kom til Sverige og gik ind i Den Danske Brigade.